Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

ανήκει σ'εκείνους

Ράϊνερ Μαρία Ρίλκε
Ο καλλιτέχνης ανήκει σ'εκείνους που 

με μιά μοναδική,αμετάκλητη συναίνεση 

έχει παραιτηθεί από κέρδη και ζημιές.

Η τέχνη είναι το πάθος για το όλο.

1 σχόλιο: