Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Πυγμάχος Λυσίππου
Με την ευκαιρία της επιστροφής του στο μουσείο Ρώμης,το θεωρούμενο ως γνήσιο έργο του Λυσίππου,περίπου 330 π.Χ.

Ανακαλύφθηκε το 1885 στις πλαγιές του Κυριναλίου λόφου της Ρώμης.

Χάλκινος παγκρατιστής,μετά τον αγώνα,με τους ιμάντες ακόμη στα χέρια,τη στιγμή που παρακολουθεί την ανακοίνωση των κριτών.

Εξουθενωμένος,με εμφανή τα τραύματα του αγώνα στο πρόσωπο.

Συμβολικό και καθολικό νόημα.
Κριτές και πληγές οι συνοδοί της ζωής.

2 σχόλια: